Български (Bulgarisch)

Wissen. Entscheiden. Erfolgreich handeln.

Filter für angebotene Dienstleistungen

Inhalt

Постигане на справедливи условия при свободното движение на работници

Ние помагаме безплатно и небюрократично. 

Консултации на български, немски, английски, румънски и гръцки език. 

Проектът накратко:

Свободното движение на хора означава, че граждани на ЕС принципно имат правото да се движат свободно в Европейския Съюз, да влизат във всяка друга държава-членка и да пребивават там. Също така те могат да участват в икономическия живот на всяка една държава-членка като самостоятелно заети или несамостоятелно заети лица, трайно или временно.

Гражданството не бива да е причина за различно третиране на работничките и работниците при достъпа до работа, при самата работа, при възнаграждението или при другите условия на труд. 

За съжаление това на практика често не е така. Заети лица редовно биват мамени по отношение на техните заплати и им се налага да живеят при експлоататорски или недостойни условия под наем. В тази връзка умишлено се използват недостатъчните им познания по немски език или немското право.

Тук проектът "Постигане на справедливи условия при свободното движение на работници" предлага помощ безплатно и небюрократично!

Централни цели на проекта:

  • Консултация и подкрепа на работничките и работниците от държавите-членки на ЕС по трудовоправни и социалноправни въпроси.
  • Изграждане на мрежа от структури за информация, консултация и придружаване, както и помощ зa постигането на справедливи условия на труд.
  • Трансфер на придобитите знания към синдикатите и населението.

  
Обосновка: 

Още от 2013-та година организацията Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V. консултира работнички и работници от Централна и Източна Европа при прилагането на техните права. От 1-ви януари 2020-та година предлаганите консултации са възможни и за работнички и работници от всички страни на ЕС, които в провинция Северен Рейн-Вестфалия са засегнати от експлоататорски и несигурни трудови отношения. Също така ще продължава да бъдe изграждана мрежата и съвместната работа с кооперационни партньори и органи като например бюрата за консултации на безработни в Северен Рейн-Вестфалия.

Най-честите оплаквания засягат следните области: неизплатена заплата, неправомерни удръжки от заплатата, трудови злополуки, проблеми с платен отпуск по болест и платен годишен отпуск, извънреден труд, неправомерно уволнение както и липсващи документи. Също така е важна и общата консултация за основните права на работното място, която се ориентира по въпросите на питащите за съвет и служи за превенция. Особени проблеми има и относно спазването и прилагането на справедливи условия в областта на врeменната заетост, при практикуваното във всички браншове командироване на заети лица посредством договори  за изработка както и при фиктивната самостоятелна заетост на имигрантите.

 

Времетраене: 

1-ви януари 2020г. до 31-ви декември 2022г. 

 

Партньори: 

  • Немският съюз на синдикатите (DGB)
  • Синдикатът ver.di 
  • Синдикатът Nahrung-Genuss-Gaststätten 
  • Синдикатът IG Bauen-Agrar-Umwelt 
  • Проектът Faire Mobilität 

 

С финансовата подкрепа на провинция Северен Рейн-Вестфалия и Европейския cоциален фонд.

 

Kurzlink zu dieser Seite: 0

Zusätzliche Informationen

Консултантско бюро Дюселдорф

Адрес: Graf-Adolf-Straße 41, етаж 7, бюро 7.09

40210 Дюселдорф

(мобилно бюро)

 

Приемни часове за консултации на български в два града:

 

Четвъртък в Дюселдорф от 11:00 до 15:00

(на адрес: Graf-Adolf-Straße 41, етаж 7, бюро 7.09)

Вторник в Дортмунд от 10:00 до 14:00

(на адрес: Westenhellweg  112, етаж 5)

 

Своевременна помощ и консултации извън приемните часове: след уговорка по телефона или по и-мейл:

мобилен телефон: +49 (0) 176 725 795 09

телефон: +49 (0) 211 15 83 90 06

факс: +49 (0) 211 15 83 94 65

електронна поща: mihaylov(at)aulnrw.deUnsere Bildungsreferenten helfen gerne

Beratungsbüro Düsseldorf/Dortmund

Catalina Guia

Consilier, Bildungsreferentin, Beratung in Rumänisch

Mail schreiben

Fon: +49 (0)211 - 938 00 51
Fax: +49 (0)211 - 355 949 22

Stanimir Mihaylov

Bildungsreferent, Konsultant, Beratung in Bulgarisch

Mail schreiben

Fon: +49 (0)211 - 15 83 90 06

Elena Strato

Bildungsreferentin, Consilier, Beratung in Rumänisch

Mail schreiben

Fon: +49 (0)231 - 54 50 79 86
Fax: +49 (0)231 - 189 996 99

Pagonis Pagonakis

Bildungsreferent, Projektkoordinator, Beratung in Griechisch

Mail schreiben

Fon: 0211 - 938 00 16
Fax: 0211 - 938 00 25